CREA photo competition

CREA

fotowedstrijd

thema: heroes

Elk seizoen tijdens het eindpresentatieweekend hebben we een fotowedstrijd als afsluiting van onze fotografiecursussen. Dit keer zal het in ons virtuele open house niet anders zijn!

 

Het thema dat de docenten hebben gekozen voor dit seizoen is: Heroes

Er worden twee soorten prijzen uitgereikt:
Er is een publieksprijs waarvan de winnaar een cadeaubon wint t.w.v. €50,- bij Kamera Express. De publieksprijs wordt twee keer per seizoen uitgereikt. Aan het einde van dit cursusblok (op 9 april, voor inzendingen van dit blok) en aan het einde van het volgende cursusblok (in juni 2021, voor inzendingen van het volgende blok).

 

Per blok worden 5 genomineerden geselecteerd voor de publieksprijs, die samen ook nog kans maken op de juryprijs.

Bij de juryprijs krijgt de winnaar een gratis 8-weekse CREA cursus naar keuze (in het voor- of najaar). Ook zal de winnende foto gedurende een geheel seizoen op groot formaat in de hal komen te hangen! De juryprijs wordt aan het einde van dit seizoen, in juni 2021 uitgereikt.

Hoe werkt het? 

Er zijn drie manieren waarop je je stem kunt uitbrengen op de genomineerden voor de publieksprijs

  • Op deze website! Hieronder staan de 5 genomineerden. Klik op het hartjesicoon bij je favoriete foto om je stem uit te brengen.   

  • Op Facebook: like je favoriete foto op onze fotowedstrijdpost! (wordt geplaatst op donderdag 8 april om 12u)

  • Op Instagram: kies jouw favoriet met onze Insta-story polls (wordt gepost op donderdag 8 april om 12u)
     

Stemmen is mogelijk vanaf het moment dat deze website gelanceerd wordt tot 9 april 2021 om 12.00 uur. Daarna tellen we de stemmen en rond 15.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt op deze pagina en via een post op Instagram en Facebook!  

CREA

photo contest

theme: heroes

Every semester during the final 

presentation weekend, we have a photo competition as a finale to our photography courses. This time, in our virtual open house, it will be no different!

 

The theme the teachers have decided on this season is: Heroes.

Two kinds of prizes will be awarded:
There is an audience award of which the winner wins a gift voucher worth €50 at Kamera Express. The audience prize is awarded twice a season. At the end of this course block (on 9 April, for entries from this block) and at the end of the next course block (in June 2021, for entries from the next block).

For each block, five nominees will be selected for the audience award, who together will also have a chance of winning the jury prize.

The winner of the jury award will receive a free 8-week CREA course of their choice (in spring or autumn). The winning photo will also be displayed in large format in CREA's main hall for an entire season! The jury prize will be awarded at the end of this season, in June 2021.

 

 

 

How does it work? 

There are three ways in which you can cast your vote on the nominees for the audience award: 

  • On this website! Below you can find the nominees. Click on the heart button of your favourite photograph to cast your vote. 

  • On Facebook: like your favourite photograph on our photo competition post! (will be posted on Thursday 8 April at noon)

  • On Instagram: pick your favourite with our Insta-story polls. (will be posted on Thursday 8 April at noon)

 

Voting will be possible from the moment this website is launched until 12 PM Friday the 9th of April 2021. After 

that we will count the votes and around 3 p.m. we will announce the winners here and in a post on our Instagram and Facebook. 

 
Winner

Audience award 

block 1 spring 2021 

Jesler Bos - Kijk eens wat ik kan 

Deze prachtige, intieme foto maakte Jesler van haar gehandicapte broer die zichzelf doucht. 

nominees

STEM!

Dit zijn de 5 genomineerden van de publieksprijs voor voorjaar blok 1! Neem een kijkje en stem op je favoriet door de afbeelding een hartje te geven. Op 9 april tellen we alle stemmen die hier en op de facebookpost en de instagramstory zijn uitgebracht bij elkaar op! Dus iedere stem telt!

VOTE!

These are the 5 nominees of the spring block 1 audience award! Take a look and vote for your favorite by giving the image a heart. On April 9 we will count all votes that have been casted here, on the facebookpost and in our instagram story and we will announce the winner! So every vote counts!

 
 

Submissions

block 1